Záruka

Záruka na Vaše hodinky BOCCIA TITANIUM se vtahuje pouze na hodinky, které byly zakoupeny u autorizovaného prodejce. Závady vzniklé během záruční doby chybou výroby nebo vadou materiálu budou opraveny bezplatně. Záruka se nevztahuje na škody vzniklé nesprávným užíváním, baterii, řemínek a sklo. Pro uplatnění záruky musí být spolu s hodinkami předložen řádně vyplněný záruční list. Náklady na dopravu hradí odesílatel. Možné rozdíly spotřebitelského práva mezi zeměmi nejsou zahrnuty.